شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 طرح تفصيلي شهر يزد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/11/07 استعلام دیوان عدالت اداري  
1399/11/26 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-