شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اجازه تعيين نرخ آب براي مصارف شهري، كشاورزي، صنعتي و ساير مصارف

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/29 لايحه  
1361/11/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/11/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 60 - 134 - 137
1361/12/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1362/01/07 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-