شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اجازه كسر اقساط معوقه و استيفاي مطالبات بانك مسكن از محل حقوق و دريافتي‌هاي بدهكاران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/01 لايحه  
1361/11/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/11/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1361/12/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1362/01/07 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-