شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه بين دولت‌هاي ساحلي درياي خزر در زمينه حمل و نقل

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/06/10 لايحه  
1399/08/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/08/26 نامه استمهال  
1399/09/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1399/09/14 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-