شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه حفاظت از خاك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/03/12 لايحه  
1397/07/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/07/10 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/07/15 نامه استمهال  
1397/07/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/07/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1397/10/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/11/02 جدول تطبيقي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-