شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش ‌و پرورش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/05/10 طرح  
1395/11/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/12/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/01/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-