شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص اطلاق انفال به سنگ آهك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/05/02 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1380/10/02 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-