شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص زمان افتتاح مجلس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/03/06 استعلام اشخاص  
1375/03/07 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 63 - 65
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-