شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/09/07 استفساريه  
1362/09/09 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 136
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-