شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه وصول ماليات از اتومبيل‌هاي غيرسواري و اصلاح بعضي از مواد قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحيه‌هاي بعدي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/13 لايحه  
1360/08/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/08/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/09/05 متن نهايي قانون  
1360/09/21 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/09/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 85
1360/10/01 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-