شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 28 بخشنامه شماره 200/93/9757 - 1393/7/19 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/05/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/07/12 گزارش کارشناسی  
1395/12/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/01 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1396/08/09 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-