شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هفتادم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1366/04/22 استفساريه  
1366/07/08 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 70
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-