شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الزام دولت به پرداخت يارانه كالاهاي اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/04/29 طرح  
1399/08/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/08/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
1399/08/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/08/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-