شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص اخذ پذيره نسبت به رقبات

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1396/10/26 نامه اشخاص  
1397/02/18 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-