شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص اخذ پذيره نسبت به رقبات

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/10/26 نامه اشخاص  
1397/02/18 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-