شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 8040/ 3003 مورخ 19/ 6 /1375 اداره كل بيمه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/04/14 استعلام دیوان عدالت اداري  
1377/05/26 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1377/08/07 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-