شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ابطال قسمت أخير بخشنامه شماره 10/سا 10625 مورخ 1376/5/4 بانك ملى ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/04/22 استعلام دیوان عدالت اداري  
1378/07/04 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1378/09/07 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-