شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/08/22 لايحه  
1396/02/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/02/11 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/02/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/02/18 نامه استمهال  
1396/02/18 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/02/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1396/08/13 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1396/09/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-