شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت حمل‌ونقل جاده‌اي يخچال‌دار جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1371/04/14 مصوبه هيات وزيران  
1371/05/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 126
1371/05/31 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1371/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1371/06/08 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-