شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصول 44 و 53 قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/08/09 استعلام اشخاص  
1375/01/14 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1375/07/29 گزارش کارشناسی  
1375/08/15 گزارش کارشناسی  
1376/03/10 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 53 - 44
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1374/06/21 نامه مديرعامل توانير  
1374/06/29 مصوبه هيأت وزيران  
1375/07/22 درخواست مجدد رئيس مجلس  
1375/11/13 درخواست مجدد رئيس مجلس  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-