شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق يك جزء به بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/04/11 لايحه  
1401/07/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/07/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-