شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه ستاد تدبير و ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي و سرمايه گذاري استان خراسان رضوي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/06/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/07/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/11/03 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1397/04/12 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-