شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/04/31 مصوبه هيات وزيران  
1394/05/13 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1394/05/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1394/05/21 متن نهايي اساسنامه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-