شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي و زنان و مامايي براي ورود به دوره تخصصي قبل از انجام خدمت سربازي و خدمات قانوني ديگر

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/05/28 لايحه  
1361/06/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/06/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/06/04 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-