شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (2) به ماده (3) قانون اصلاح خدمت خارج از مركز پزشكان و دندان‌پزشكان و داروسازان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/04 لايحه  
1361/11/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/11/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/11/26 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-