شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي بند 1 تبصره 24 قانون بودجه سال 1374 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/08/16 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1379/09/15 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1379/05/24 مصوبه هيئت وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-