شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص مرجع پذيرش استعفاي وزير

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/05/10 استفساريه  
1362/05/11 نظر شوراي نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي) اصول 135 - 136
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-