شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص قانون منع بازداشت بدهكاران و ماده 139 قانون تعزيرات

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1371/06/16 نامه قوه قضائيه  
1371/08/04 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1364/07/09 نظارت شرعي شوراي نگهبان در خصوص قانون منع توقيف اشخاص مصوب 1352/08/22  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-