شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر به رياست جمهوري وقت در خصوص مغايرت بخشنامه نخست وزير با قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1366/02/09 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصل 113
1366/02/12 نتيجه تذكر  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-