شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 55 آيين‏نامه اجرايى قانون اراضى شهرى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/07/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1362/08/18 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1362/10/19 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-