شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/11/15 طرح  
1360/04/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/04/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 27
1360/06/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/06/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1360/07/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-