شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن رديف 10 مصوبه شماره 123-1393/11/7 شوراي اسلامي شهر آباده

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/12/07 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/03/01 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/03/05 گزارش کارشناسی  
1397/04/23 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-