شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تشكيل سازمان بازرسي كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/02/06 لايحه  
1360/07/13 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/07/18 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/07/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/07/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/07/22 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-