شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه بند (ط) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/11/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/11/16 نامه استمهال  
1400/11/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-