شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 14 ماده 3 و ماده 4 آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويدئو و صدور پروانه نمايش آنها مصوب 1383/5/19 هيأت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1396/01/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/30 گزارش کارشناسی  
1396/04/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/31 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-