شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 14 ماده 3 و ماده 4 آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويدئو و صدور پروانه نمايش آنها مصوب 1382/5/19 هيأت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/01/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/30 گزارش کارشناسی  
1396/04/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/31 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1397/01/21 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-