شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اجازه واگذاري اراضي داخل شهرك‌ها براي تأمين اعتبار مربوط به تكميل ساختمان‌هاي شهرك‌هاي نيمه‌تمام دولتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/20 لايحه  
1360/07/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/07/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/07/29 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-