شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه ترانزيت كالا از كشتي به گمركات داخل كشور بدون اخذ سپرده نقدي و ضمانتنامه بانكي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/12/17 لايحه  
1360/03/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/03/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/04/15 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-