شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22-6020/2/1502/20 مورخ 1386/03/26 سازمان صنايع دفاع وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/06/06 استعلام دیوان عدالت اداري  
1391/08/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1391/08/11 نامه شوراي نگهبان  
1391/10/25 نامه ديوان عدالت اداري  
1392/02/10 نامه شوراي نگهبان  
1392/05/09 نامه ديوان عدالت اداري  
1392/07/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1392/08/19 نامه شوراي نگهبان  
1395/06/01 نامه ديوان عدالت اداري  
1395/12/25 نامه شوراي نگهبان  
1396/04/28 نامه ديوان عدالت اداري  
1396/05/31 نامه ديوان عدالت اداري  
1396/08/08 گزارش کارشناسی  
1396/08/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/11/03 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-