شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال 1395 شوراي اسلامي شهر تبريز در خصوص اخذ عوارض ارزش اضافه شده ناشي از درخواست تغيير كاربري اراضي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/04/25 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/06/03 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/09/07 گزارش کارشناسی  
1397/10/03 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-