شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اجازه تعيين نرخ برق براي مصارف خانگي، صنعتي، كشاورزي، تجاري و ساير مصارف

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/18 لايحه  
1360/05/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/05/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/05/28 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-