شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تعيين ضوابط و شرايط وزير اطلاعات

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/02/27 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1362/02/27 طرح  
1362/02/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/06/07 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-