شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 ماده 146 و ماده 147 از مجموعه قوانين و مقررات سربازان وظيفه (كتاب سرباز)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/05/25 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/07/28 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1380/08/06 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-