شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه بودجه سال 1362 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/11/04 لايحه  
1361/12/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 57 - 175 - 85
1361/12/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/12/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1362/01/18 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-