شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاقي به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1388/10/02 طرح  
1389/10/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1389/10/20 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1389/10/22 نامه استمهال  
1389/10/30 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1389/12/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1389/12/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1389/12/09 جدول تطبيقي  
1389/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1390/01/21 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-