شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاقي به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/01/17 لايحه  
1360/01/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/01/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/01/26 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-