شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداري‌ها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/10/23 طرح  
1399/02/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/03/13 نامه استمهال  
1399/03/26 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-