شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه قصاص

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/02/21 لايحه  
1361/06/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/06/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1361/06/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 36
1361/06/20 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/07/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/08/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1361/08/05 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-