شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ذيل ماده 6 آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مصوب شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مورخ 1387/11/27

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/08/20 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/10/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/11/08 گزارش کارشناسی  
1398/04/19 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-