شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 1365/7/5 سازمان امور ادارى و استخدامى كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/07/22 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/02/26 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-