شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه معافيت آن عده از معلولين انقلاب اسلامي ايران كه قادر به انجام كار مي‌باشند، همچنين افراد خانواده شهدا و معلولين از شرط بند (ج) ماده (14) قانون استخدام كشوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/12/02 لايحه  
1361/06/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/06/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/07/14 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-