شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه درخصوص تأمين اجتماعي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/05/19 لايحه  
1395/11/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/12/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/12/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1395/12/23 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/12/11 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/12/11 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-