شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 11-1-10 ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني مربوط به طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1393/04/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1393/06/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/08/10 نامه شوراي نگهبان  
1394/01/19 نامه ديوان عدالت اداري  
1394/05/21 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/06/24 نامه شوراي نگهبان  
1395/10/04 نامه ديوان عدالت اداري  
1396/08/07 گزارش کارشناسی  
1396/08/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/11/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-